Skip to main content

Assegurança temporal de cancel·lació de reserves

Els successos que donen lloc al reemborsament de despeses són els que s’indiquen a continuació sempre que aquests successos tinguin lloc amb posterioritat a la realització de la reserva i que afectin directament l’assegurat:

Garantia 1: Malaltia greu, accident greu o mort, trucada inesperada per a intervenció quirúrgica, complicacions de l’embaràs o avortament espontani, o citació per a trasplantament d’òrgan de l’assegurat, cònjuge, descendents de primer i segon grau o acompanyant inscrit en la reserva, o quarantena mèdica que afecti l’assegurat.

  • L’assegurat, el seu cònjuge, ascendents o descendents de primer o segon grau, pares, fills, germans, germanes, avis, àvies, néts, nétes, cunyats, gendres, nores, sogres o parelles de fet.
  • L’acompanyant de l’assegurat, inscrit en la mateixa reserva.

Als efectes de la cobertura de l’assegurança, s’entén per:

Malaltia greu de l’assegurat, l’alteració de la salut, constatada per un professional mèdic, que obligui el malalt a fer llit i que li impliqui el cessament de qualsevol activitat, professional o privada.

Accident greu de l’assegurat, tota lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’accidentat, les conseqüències del qual li impedeixin el desplaçament normal del seu domicili habitual.

Quan la malaltia o accident afecti alguna de les persones citades, diferents de l’assegurat, s’entén com a greu quan impliqui hospitalització o comporti risc de mort imminent.

Queden excloses les conseqüències de malaltia o d’accident sobrevingudes amb anterioritat a la data d’efecte de l’assegurança o les que siguin de malalties preexistents.

Queda exclosa la cancel·lació de la reserva a conseqüència de malalties infectocontagioses o epidèmies de qualsevol tipus, inclosa la infecció directa del COVID-19, així com qualsevol cancel·lació derivada de restriccions o suspensions decretades per les autoritats civils o militars a causa de les citades malalties, epidèmies inclòs el COVID-19.

La mort assegurada que dóna dret a indemnització, d’acord amb els termes i condicions d’aquesta assegurança, ha d’haver ocorregut amb una antelació màxima a la data d’inici del viatge de 10 dies i sempre amb posterioritat a la data d’efecte de l’assegurança.

Garantia 2: Perjudicis greus com a conseqüència de robatori, incendis o altres causes similars que afectin l’habitatge de l’assegurat.

  • La residència habitual i/o secundària de l’assegurat.
  • El local professional en què l’assegurat exerceixi una professió liberal o en sigui l’explotador directe (gerent).

I que necessàriament impliquin la presència de l’assegurat.

Garantia 3: Acomiadament laboral de l’assegurat, sempre que a l’inici de l’assegurança no existeixi comunicació verbal o escrita.

Garantia 4: Convocatòria a l’assegurat com a part o membre d’un jurat o testimoni d’un tribunal de justícia o com a membre d’una mesa electoral.

Garantia 5: Actes de pirateria aèria, terrestre o naval, que impossibilitin a l’assegurat l’inici o la continuació del seu viatge. S’exclouen tots els actes terroristes.

Garantia 6: Robatori de documentació o equipatge que impossibiliti l’assegurat a iniciar o prosseguir el seu viatge.

Garantia 7: Per avaria o accident del vehicle propietat de l’assegurat o del seu cònjuge, que li impedeixi fefaentment iniciar el seu viatge.

Queda limitada aquesta cobertura a factura de reparació de vehicle superior a 600 € i/o un període de reparació acreditat pericialment superior a 8 hores.

Garantia 8: Convocatòria a l’assegurat per a la presentació i signatura de documents oficials coneguda i comunicada per escrit amb posterioritat a la reserva del viatge.

Franquicia
Serà d’aplicació per cada sinistre una franquicia corresponent al 10% del sinistre, amb un mínim de 70 euros.

Aquesta pòlissa té una carència de 30 dies. A més no atorga cobertura a les persones més grans de 70 anys.

Aquest fullet compleix una funció totalment orientativa i en cap cas no es pot considerar com a definidor de les garanties contractades ni dels seus límits.

Col·laboradors

Reconeixements

Newsletter

Vine a Camping Joan

Passeig Marítim, 88
43850 Cambrils, Tarragona
977 364 604

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Segueix-nos

© 2024. Camping Joan Bungalow Park [KT-000101]. Tots els drets reservats.